Isı iletkenlik kaysayısı ( λ ) : 0,039 W/m.K

 Basınç dayanımı : 3,3 N/mm2

 Eğilme dayanımı : 1,8 N / mm2

 Bağ dayanımı : 0,94 N / mm2

Su buharı difüzyon direnç faktörü ( μ ) : 5,5  (TS EN 1015-9)

Kuru birim yoğunluğu : 320 – 325 kg / m³

 Uygulamada m2′ye düşen yük : 6,0 – 6,7 kg / m2 (2cm kalınlıkta)

Yangın sınıfı : A1

Isı iletkenlik : T1

Su emme oranı : W1

Çökme ( Slump ) Testi : S2 Sınıfı

 Kılcal su emme : 0,048 kg / m2 dak.

 Alt tabakaya yapışma : 0,90 Mpa

 Görünüm : Beyaz

 Uygulama sıcaklığı : +5˚ ve üstü

 Uygulanabilir kalınlık : 04 – 150 mm

 Karışım oranı : 20 kg toz  / 12 lt su

logo (1)