NATURAL SHIELD

 • Cam esaslı inorganik
 • Tek katlıdır
 • Doğaldır
 • Binaya nefes aldırır
 • Uygulama süresi kısadır
 • Yangına tam dayanıklıdır
 • Yanıcılık açısından A sınıfı
 • Duman oluşumu açısından S1 sınıfıdır
 • Isı yalıtım performansı süreklidir
 • Ses yutma özelliği yüksektir.
 • İşçilik maliyeti düşüktü
 • Kimyasal içermez

DİĞER ÜRÜNLER

 • Perlit içerir
 • Birden çok kat içerir
 • Petrol türevidir
 • Binaya nefes aldırmaz
 • Uygulama süresi uzundur
 • Yanıcıdır
 • Yanıcılık bakımından B sınıfıdır.
 • S2 sınıfıdır.
 • Isı yalıtım performansı 3yıldan itibaren azalmaya başlar.
 • Ses yutma özelliği azdır.
 • işçilik maliyeti yüksektir.
 • Kimyasal içerir.