naturalshield

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Enerji kimlik belgesi konusunda daha detaylı bilgi veya hizmet almak için sol tarafta bulunan sorumlu iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış tüm binalar (mevcut bina) için enerji kimlik belgeleri enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenir. Bu binaların tümü 2017 yılı sonuna kadar enerji kimlik belgelerini almak zorundadır. 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalar (yeni bina) ise yapı kullanım izni (iskan) belgesi almak için enerji kimlik belgelerini almış olmalıdırlar.

enerji-belge

Enerji kimlik belgesi binaların enerji tüketim ve karbon salınım sınıfını gösteren belgedir. 01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış tüm binalar (mevcut bina) için enerji kimlik belgeleri enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenir. Bu binaların tümü 2017 yılı sonuna kadar enerji kimlik belgelerini almak zorundadır. 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalar (yeni bina) ise yapı kullanım izni (iskan) belgesi almak için enerji kimlik belgelerini almış olmalıdırlar.

Enerji kimlik belgesi alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu belgeyi düzenleyecek kurumun seçimidir. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi düzenleyecek kurum Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketi olmalıdır. Yeni binalarda ise EVD şirketleri tarafından eğitilmiş ve EKB Uzmanı olarak yetkilendirilmiş proje müellifi olarak görev yapmakta olan Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları enerji kimlik belgesi (EKB) düzenleyebilir. Enerji kimlik belgenizi alırken, mevcut binalar için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi yetki belgesini, yeni binalar için ise EKB Uzmanı belgesini sorgulamayı ihmal etmeyiniz.

nasturalshield05

DİKKAT !

Enerji kimlik belgesi üzerinde bulunan değerler ile belgeye sahip olan bina arasında farklılıklar olması durumu bakanlık tarafından yapılan denetimlerde tespit edildiğinde: binanın en geç bir yıl içerisinde enerji kimlik belgesine uygun hale getirilmesi yasal bir zorunluluktur. Enerji kimlik belgesini ne zaman almalıyım ?

Yeni binalarda iskan (yapı kullanım) izni alınması için enerji kimlik belgesi bir zorunluluktur. Binanın ruhsat tarihinden yapımı tamamlanana kadar geçen süreç içerisinde enerji kimlik belgesi temin edilmelidir. Mevcut binalarda ise 2017 yılına kadar süre verilmiştir. Ancak bu tarihten sonra her türlü alım-satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi ibrazı bir zorunluluk olarak gerekmektedir. Dış cephe mantolaması yaptırmayı düşünen veya yaptıran bina yönetimleri enerji tüketim sınıflarındaki iyileştirmeyi enerji kimlik belgesi ile görebilirler. Ayrıca yapılacak yasal düzenlemelerle enerji tüketimi düşük olan yapılardan daha az vergi alınması sağlanacaktır. Bu düzenleme sonrasında vergi avantajından yararlanmak isteyen mülk sahiplerinden de enerji kimlik belgesi talep edilecektir. Tüm bunlar düşünüldüğünde mevcut binalar için de vakit kaybedilmeden enerji kimlik belgesi temin edilmelidir.

NATURAL

NATURALSHIELD'in DOĞAYA KATKISI

NaturalShield yalıtım sıvasıyla %40-60 oranında ısı tasarrrufu sağlanır. Isı tasarrufuna bağlı olarak daha az yakıt kullanımı sonucunda hava kirliliğinde azalma olur. NaturalShield EPS, XPS gibi içerisinde UÇUCU İNERT GAZLAR ya da zararlı kimyasallar barındırmaz. KANSEROJEN ve RADYOAKTİF hiç bir madde içermez. Ayrıca doğada bulunan atık camların geri dönüşümünden elde edilen bir üründür. Bu da NaturalShield ile daha yaşanılası , konforlu ve sağlıklı bir KONUT ‘la yaşamınızı sürdürmeyi sağlar.

natural07

NATURAL SHIELD'in İNSAN SAĞLIĞINA KATKISI

Günümüzün en büyük problemlerinden biri OZON tabakasının delinmesiyle birlikte güneşten alınan UV ışınlarının yaydığı zararlardır. Cilt kanseri başta olmak üzere pek çok hastalığa neden olmaktadır. Ozon tabakası delinmesi pek çok üründe bulunan İNERT GAZLAR yüzündendir. NaturalShield ‘in yapısında zararlı hiç bir kimyasal bulunmadığı için çevreye ve doğaya hiç bir zararı yoktur.

Bunun dışında NaturalShield’in sağladığı en önemli özellik binanın nefes alabiliyor olmasıdır. Nefes alan binada nem, rutubet, küf ve mantar oluşumu görülmez. NaturalShield küf ve mantar tutmayan özelliği ile de insan sağlığına katkısını bir kez daha göstermiştir.